Parsek pc

Lähimpien tähtien etäisyyksiä voidaan mitata havaitsemalla niiden liikettä kaukaisempien tähtien suhteen. Periaatteessa menetelmä on sama kuin maanpäällisessä kolmiomittauksessa. Etäisyyden laskemiseksi tarvitaan ainakin kaksi mittausta, jotka on tehtävä noin puolen vuoden välein, jotta havaintopaikat olisivat mahdollisimman kaukana toisistaan ja tähden suunnan muutos (eli parallaksi) siten mahdollisimman suuri. Käytännössä havaintoja on kyllä tehtävä mahdollisimman paljon pitkin vuotta, ettei pieni suunnan muutos peittyisi yksittäisten havaintojen epätarkkuuksiin.

Tällaisesta etäisyyksien mittaustavasta on peräisin tähtitieteessä käytetty pituuden yksikkö, parsek, jonka lyhenne on pc. Tähden etäisyys on yksi parsek, jos tähdestä katsottaessa maapallon radan säde näkyy yhden kaarisekunnin kulmassa. Parsek tuleekin sanasta "parallaksisekunti". Tästä voidaan laskea, että yksi parsek on 206264.8 astronomista yksikköä eli noin 31 biljoonaa kilometriä (3.0857×1016 m).

Vanhassa suomenkielisessä populaarikirjallisuudessa parsekista on joskus käytetty myös nimeä tähtiväli. Tämä nimitys ei ole jäänyt yleiseen käyttöön.

Tähden etäisyys r on yksi parsek, jos Maan radan säde eli yksi astronominen yksikkö näkyy tähdestä yhden kaarisekunnin kulmassa, siis jos kuvan piillä merkitty kulma on 1".
Erityisesti galaksien etäisyyksistä puhuttaessa yksikkönä käytetään usein megaparsekia (Mpc), joka on miljoona parsekia. Yhden megaparsekin etäisyydellä olevasta kohteesta valo tulee noin kolmessa miljoonassa vuodessa.