Planckin vakio

Planckin vakio on moniin atomi- ja hiukkasmaailman ilmiöihin liittyvä vakio, jonka arvosta riippuu mm., miten suurina "paketteina" eli kvantteina energia esiintyy. Planckin vakion arvo

h = 6.6261 × 10-34 Js.

Juuri Planckin vakion pienuudesta johtuu, että jokapäiväisessä elämässä kvantittumista ei voi juuri havaita ja kvanttimaailman ilmiöt ovat kovin erilaisia kuin meille tutut makromaailman ilmiöt. Katso myös Heisenbergin epätarkkuusperiaate.

Kvanttimekaniikassa esiintyy usein myös suure

Tämä luetaan "h-viiva". Koska kyseistä symbolia on hankala esittää HTML-dokumentissä, tässä tietokannassa ko. suureesta käytetään myös nimitystä h-viiva.