Puoliintumisaika

Puoliintumisaika on alkeishiukkasten tai atomien hajoamisnopeutta kuvaava suure. Esimerkiksi neutroni ei vapaana ollessaan ole pysyvä hiukkanen, vaan hajoaa protoniksi ja elektroniksi. Jos tarkastellaan suurta määrää neutroneja, niistä puolet on hajonnut 17 minuutin kuluttua. Neutronien puoliintumisaika on siis 17 minuuttia.

Atomaaristen hiukkasten käyttäytyminen poikkeaa esimerkiksi elollisten olentojen elinaikojen jakaumasta. Kullakin eliölajilla on tietty keskimääräinen elinikä, josta yksittäisten ykslöiden eliniät poikkeavat jonkin verran suuntaan tai toiseen. Jossakin ihmispopulaatiossa keskimääräinen elinikä voi olla esimerkiksi 70 vuotta. Monet kuolevat nuorempina, toiset taas elävät kauemmin, mutta 100 vuoden ikä on jo erittäin harvinainen ja 140 lähes mahdottomuus.

Atomi tai alkeishiukkanen eroaa ihmisistä, sillä se ei "muista", kuinka kauan se on jo elänyt. Jos atomin puoliintumisaika on 70 vuotta, puolet atomeista on kuollut 70 vuoden iässä. Kullakin jäljellä olevalla atomilla on kuitenkin edelleen todennäköisyys 1/2 selviytyä vielä toiset 70 vuotta. 140 vuoden kuluttua alkuperäisistä hiukkasista on hengissä vielä neljännes, 210 vuoden kuluttua kahdeksasosa jne. Mitään yläräjaa eliniälle ei ole. Siksi esimerkiksi radioaktiivinen jäte ei oikeastaan koskaan katoa kokonaan, sen määrä vain pienenee rajatta atomien vähitellen hajotessa.