Neutroni

Neutroni on atomin ytimen perusosanen, alkeishiukkanen, jolla ei ole sähkövarausta.

Neutronien osuus ytimen hiukkasten kokonaismäärästä (eli protonien ja neutronien määrästä) on yleensä sitä suurempi mitä raskaampi alkuaine on kyseessä.

Saman alkuaineen ytimessä voi olla vaihteleva määrä neutroneja. Ne eivät vaikuta ytimen sähkövaraukseen eivätkä siihen, mistä alkuaineesta on kysymys. Neutronien määrä vaikuttaa kylläkin ytimen massaan. Samalla alkuaineella voi olla erilaisia isotooppeja, joiden ytimissä on eri määrä neutroneja ja joilla on siten erilaiset massat.

Neutronin lepomassa on 1.6749×10-27 kg, 1.0014 kertaa protonin massa, 1840 kertaa elektronin massa.

Neutroni on stabiili hiukkanen vain ollessaan osana atomin ydintä. Vapaa neutroni sen sijaan hajoaa protoniksi, elektroniksi ja antineutriinoksi. Jos tarkastellaan suurtaa määrää neutroneja, niistä puolet on hajonnut 17 minuutin kuluttua.