Pintalaki

Pintalaki eli Keplerin toinen laki sanoo, että Auringosta planeettaan piirretty viiva pyyhkäisee yhtä pitkinä aikaväleinä yhtä suuret pinta-alat.

Allaolevassa kuvassa vaaleansinisten sektorien pinta-alat ovat samoja, joten planeetta tarvitsee yhtä pitkät ajan välien AB, CD ja EF kulkemiseen.

Pintanopeus on Auringon ja planeetan välisen viivan aikayksikössä pyyhkäisemä pinta-ala. Pintalain mukaan tämä on kullekin planeetalle vakio. Vakion arvo riippuu radan koosta ja muodosta (eksentrisyydestä) ja hieman myös planeetan massasta. Newtonin lakien avulla voidaan osoittaa, että planeetan paikkavektorin pyyhkäisemä pinta-ala kasvaa nopeudella

dA / dt = k / 2,

missä k on planeetan impulssimomentti

k = (G (m1 + m2 ) a (1 - e2 ))1/2.

Tässä G on gravitaatiovakio, m1 Auringon massa, m2 planeetan massa, a radan isoakselin puolikas ja e radan eksentrisyys.