De le stelle fisse

Alessandro Piccolominin laatima tähtikartasto, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 1540.

Kartat esittävät taivaan peilikuvina vanhojen pallokarttojen tapaan. Kirjassa on 48 pienikokoista karttaa, joista kukin esittää yhden tähdistön aluetta.

Kartastossa tähdet on nimetty latinalaisilla kirjaimilla.