Ekvatoriaalinen pystytys

Ekvatoriaalinen pystytys on tähtikaukoputkien tavallinen pystytystapa. Kaukoputki kääntyy kahden akselin ympäri siten että toinen (tuntiakseli eli napa-akseli eli rektaskensioakseli) on Maan pyörimisakselin suuntainen ja toinen (deklinaatioakseli) kohtisuorassa sitä vastaan.

Kohdetta seurattaessa kaukoputkea tarvitsee kääntää ainoastaan tuntiakselin ympäri vakionopeudella yksi kierros yhdessä vuorokaudessa (tai oikeammin tähtivuorokaudessa, joka on noin neljä minuuttia lyhempi kuin tavallinen vuorokausi). Kohteen seuraamiseen riittää siten yksinkertainen kellokoneisto. Vrt. atsimutaalinen pystytys.

Ekvatoriaalisen pystytyksen suurin tekninen ongelma on deklinaatioakselin laakerointi. Kun kaukoputki on suunnattu etelään, putken paino vaikuttaa kohtisuoraan deklinaatioakselia vastaan. Kun putki kohdetta seuratessaan kääntyy länttä kohti, se aiheuttaa yhä kasvavan akselin suuntaisen voiman.