Kolmiomittaus

Etäisyyksien mittaamistapa, perustuu kohteen suunnan havaitsemiseen kahdesta eri pisteestä, joiden välimatka tunnetaan. Suunnan muutoksesta voidaan laskea etäisyys, parallaksi.