von Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716)

Saksalainen filosofi ja matemaatikko. Leibniz sai peruskoulutuksensa suurimmaksi osaksi kotona. Vuonna 1661 hän aloitti lain opinnot Leipzigin yliopistossa. Hän sai opinnot päätökseen 1666, mutta yliopisto kieltäytyi antamasta Leibnizille tohtorin arvoa tämän nuoren iän vuoksi. Leibniz jätti iäksi kotikaupunkinsa ja esitti väitöskirjansa Altdorfissa, jossa hänelle myönnettiin välittömästi tohtorin arvo. Hänelle tarjottiin myös professuuria, mutta se ei Leibnizille kelvannut.

Leibnizistä kehittyi todellinen hovimies, joka matkusteli jatkuvasti, tutustui aikansa johtaviin tutkijoihin ja oli kirjeenvaihdossa satojen ihmisten kanssa. Merkittävin kirjallinen tuotanto löytyy juuri suunnattoman laajasta kirjeenvaihdosta. Pitkän aikaa Leibniz toimi Hannoverin vaaliruhtinaan kirjastonhoitajana; tehtäviin kuului Brunswickin suvun historian kirjoittaminen. Leibniz julkaisi työhön liittyen paljon materiaalia, mutta valmiiksi se ei koskaan tullut. Leibniz oli perustamassa Berliinin akatemiaa 1700. Hänen suuri unelmansa oli eri kirkkokuntien yhdistäminen.

Leibnizin filosofiaa käsittelevä Monadologia ilmestyi vasta hänen kuolemansa jälkeen. Leibniz kutsui metafyysistä perusyksikköään monadiksi. Monadit eivät ole minkäänlaisessa vuorovaikutuksessa keskenään, mutta kuitenkin heijastavat koko muuta maailmankaikkeutta. Tämä edellyttää täydellistä Jumalan luomaa harmoniaa, minkä vuoksi tämän maailman täytyy olla paras mahdollinen.

Matematiikassa Leibniz tunnetaan ennen kaikkea differentiaali- ja integraalilaskennasta, jonka hän kehitti samanaikaisesti Newtonin kanssa. Nykyisin käytetty notaatio on peräisin Leibnizilta. Koska Newton ei ollut julkaissut ajatuksiaan, seurauksena oli katkera riita siitä, kuka keksi differentiaalilaskennan. Leibniz ei hyväksynyt myöskään Newtonin kaukovaikutukseen perustuvaa vetovoimalakia. Leibniz kehitti myös matemaattista logiikkaa, muttei koskaan julkaissut tuloksiaan.

Kaiken muun ohella Leibniz teki teknisiä keksintöjä, joista onnistuneimmaksi osoittautui parannettu versio laskukoneesta.