Parmenides (n. 515-450 eaa.)

Kreikkalainen filosofi, elealaisen koulukunnan perustaja. Parmenideen kirjoituksista on säilynyt vain katkelmia. Yksi Platonin dialogeista, Parmenides, käsittelee hänen oppejaan.