Walter, Bernard (1436-1504)

Walter oli varakas tähtitieteestä kiinnostunut Nürnbergin kansalainen, joka järjesti Regiomontanuksen käyttöön oman tähtitornin, työpajan ja kirjapainon.

Regiomontanuksen kuoleman jälkeen Walter jatkoi havaintoja, jotka myöhemmin jäivät Kopernikuksen ja Tyko Brahen käyttöön. Walteria pidetään ensimmäisenä, joka havainnoissaan otti huomioon ilmakehän refraktion ja käytti havaintojen ajoittamiseen mekaanisia kelloja.