Protoni-protoni-ketju (pp-ketju)

pp-ketju on tähdissä esiintyvä energiantuottomekanismi, jossa kaksi protonia yhtyy ensin deuteroniksi ja sitten kaksi deuteronia heliumytimeksi. Tämä on tärkein energiaa tuottava prosessi Auringon massaisissa ja sitä pienemmissä tähdissä.

Ketju koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

  1. 1H + 1H -> 2H + e+ + neutriino
  2. 2H + 1H -> 3He + fotoni
  3. 3He + 3He -> 4He + 2 1H

Muitakin vaihtoehtoja on, mutta lopputulos on sama.

Kutakin (3)-reaktiota kohti tarvitaan kaksi kappaletta reaktioita (1) ja (2). Ensimmäinen reaktioista on tavattoman epätodennäköinen, eikä sitä ole pystytty saamaan aikaan laboratoriossa. Auringon keskustan paineessa ja lämpötilassa vety-ydin törmää toiseen ja muuttuu deuteroniksi keskimäärin 1010 vuodessa. Toinen reaktioista (1) on vielä harvinaisempi. Juuri näiden reaktioiden hitaudesta johtuu, että Aurinko säteilee edelleenkin. Jos reaktio olisi nopeampi, olisi Aurinko sammunut jo kauan sitten.

Reaktiossa (1) syntyvä neutriino pääsee etenemään lähes esteettä tähden pinnalle ja vie mukanaan osan energiasta. Positroni (e+) puolestaan tuhoutuu välittömästi kohdatessaan elektronin, jolloin syntyy kaksi fotonia.

Toinen reaktio, jossa deuteroni ja protoni yhtyvät muodostaen heliumin isotoopin 3He, tapahtuu edelliseen verrattuna hyvin nopeasti. Siksi deuteronien määrä tähden sisällä on hyvin pieni.

Viimeinen vaihe pp-ketjussa voi tapahtua kolmella eri tavalla, joista edellä esitetty reaktio (3) on yleisin. Auringossa 91 % 3He:stä kulkee tämän ppI-haaran kautta. Sen lisäksi ovat mahdollisia myös ppII- ja ppIII-haarat, joissa ppI-haaran synnyttämät 4He-ytimet yhtyvät 3He-ytimiin.