keskiliike

Esimerkiksi planeetan keskimääräinen kulmanopeus (astetta vuorokaudessa) Auringosta katsottuna.

Jos keskiliike on n, keskianomalia on

M = n (t - t0),

missä (t - t0) on perihelin ohituksesta kulunut aika.

Kiertoaika P saadaan Keplerin kolmannesta laista. Sen avulla voidaan laskea, että keskiliike on

n = 360°/P = (360°/2 pi) (G(m1+m2))1/2 a-3/2,

missä G on gravitaatiovakio, a radan isoakselin puolikas sekä m1 ja m2 Auringon ja planeetan massat.