Hubblen laki

1920-luvulla Edwin Hubble huomasi, että kaukaisten kohteiden spektriivojen havaitut punasiirtymät ovat sitä suurempia, mitä kauempana kohteet ovat. Tämä tarkoittaa, että nämä kohteet loittonevat meistä sitä nopeammin mitä kauempana ne ovat. Pakonopeuden ja etäisyyden välistä riippuvuutta kuvaa Hubblen vakio H. Jos kohteen etäisyys on r, sen pakonopeus on v=Hr.

Etäisyyksien kasvu ei johdu siitä, että kohteet kiitäisivät meistä poispäin suurilla nopeuksilla, vaan koko avaruuden laajenemisesta.