Optiset teleskoopit

Valoa kokoava pinta voidaan muodostaa joko linssin tai peilin avulla. Tämän mukaisesti optisella alueella toimivat teleskoopit ovat kahta päätyyppiä: linssikaukoputkia eli refraktoreita (ylempi kuva) tai peilikaukoputkia eli reflektoreita (alempi kuva). Katadioptrisissa kaukoputkissa, on sekä linssejä että peilejä, mutta ne voidaan yleensä lukea reflektoreihin, sillä valoa keräävänä osana niissäkin on peili.

Vähemmän yleisiä kaukoputkityyppejä ovat erikoistarkoituksiin käytettävät selostaatit ja meridiaanikoneet.

Ks. myös suurimmat kaukoputket.