kotisivu hakemisto kartat kohteet teoriaa pallotähtitiede

Etäisyyden yksiköt, AU, parsek, valovuosi

Astronominen yksikkö AU

Aurinkokunnan etäisyyden ilmoitetaan tavallisesti astronomisina yksikköinä, jonka lyhenne on AU sanoista Astronomical Unit. Karkeasti ottaen se on Maan ja Auringon väinen matka.

Havaintojen myötä myös etäisyyksien tarkkuus paranee jatkuvasti. Jos AU:n pituutta muuteltaisiin jatkuvasti, jouduttaisiin kaikkia muitakin numeroarvoja korjailemaan. Siksi IAU:n vuonna 1976 hyväksymässä yksikk|järjestelmässä onkin sovittu, että yksi AU on 149 597 870 kilometriä. Tämä vastaa sellaisen Aurinkoa kiertävän kuvitellun kappaleen etäisyyttä, jonka kiertoaika on sama kuin maapallon, mutta jolla ei ole lainkaan massaa.

Newtonin lakien mukaan myös planeetan oma massa vaikuttaa hieman sen kiertoaikaan. Koska maapallo ei ole aivan massaton, se liikkuu hieman nopeammin kuin vastaavalla radalla kulkeva massaton kappale. Jos Maan radan isoakselin puolikas olisi täsmälleen yhden AU:n mittainen, Maan kiertoaika olisi lyhempi kuin todellisuudessa. Siksi Maan radan isoakselin puolikas onkin vähän määritelmän mukaista AU:ta suurempi, 1.000018 AU.

Parsek pc

Lähimpien tähtien etäisyyksiä voidaan mitata havaitsemalla niiden liikettä kaukaisempien tähtien suhteen. Periaatteessa menetelmä on sama kuin maanpäällisessä kolmiomittauksessa. Etäisyyden laskemiseksi tarvitaan ainakin kaksi mittausta, jotka on tehtävä noin puolen vuoden välein, jotta havaintopaikat olisivat mahdollisimman kaukana toisistaan ja tähden suunnan muutos (eli parallaksi) siten mahdollisimman suuri. Käytännössä havaintoja on kyllä tehtävä mahdollisimman paljon pitkin vuotta, ettei pieni suunnan muutos peittyisi yksittäisten havaintojen epätarkkuuksiin.

Tällaisesta etäisyyksien mittaustavasta on peräisin tähtitieteessä käytetty pituuden yksikkö, parsek, jonka lyhenne on pc. Tähden etäisyys on yksi parsek, jos tähdestä katsottaessa maapallon radan säde näkyy yhden kaarisekunnin kulmassa. Parsek tuleekin sanasta "parallaksisekunti". Tästä voidaan laskea, että yksi parsek on 206264.8 astronomista yksikköä eli noin 31 biljoonaa kilometriä (3.0857×1016 m).

Vanhassa suomenkielisessä populaarikirjallisuudessa parsekista on joskus käytetty myös nimeä tähtiväli. Tämä nimitys ei ole jäänyt yleiseen käyttöön.

Tähden etäisyys r on yksi parsek, jos Maan radan säde eli yksi astronominen yksikkö näkyy tähdestä yhden kaarisekunnin kulmassa, siis jos kuvan piillä merkitty kulma on 1".

Valovuosi

Parsek ja AU ovat tähtitieteen virallisia yksiköitä. Kansantajuisessa kirjallisuudessa tähtien etäisyydet sen sijaan ilmoitetaan tavallisesti valovuosina: yksi valovuosi on se matka, jonka valo kulkee tyhjässä avaruudessa vuoden aikana. Koska valon nopeus tyhjiössä on likimain 300 000 km/s, saadaan valovuoden pituudeksi noin 9.5 biljoonaa kilometriä. Parsek puolestaan on 3.26 valovuotta. Valovuoden lyhenteenä usein käytettävä ly tulee englanninkielen sanoista light year. Mikään kovin virallinen tämä lyhenne ei kuitenkaan ole.