Energiatila, perustila, viritystila

Atomia tai molekyyliä voidaan pitää värähtelijänä, johon on varastoitunut energiaa. Kaikki energian arvot eivät kuitenkaan ole mahdollisia. Kullakin hiukkasella on sille ominainen joukko erilaisia energiatiloja, joissa se voi olla. Hiukkasen ollessa tilassa, jossa sen energia on pienimmillään, sen sanotaan olevan perustilassa. Muita tiloja, joilla energia on perustilaa korkeampi, sanotaan viritystiloiksi.

Energiatilan ilmoittaa pääkvanttiluku. Perustilalle se on n=0, alimmalle viritystilalle n=1, seuraavaksi korkeammalle viritystilalle 2 jne.

Atomin absorboidessa fotonin, sen energia kasvaa fotonin energian verran ja hiukkanen virittyy eli siirtyy korkeampaan energiatilaan, siis johonkin viritystilaan.

Kun viritys laukeaa, atomin energia pienenee, ja atomi palaa alempaan energiatilaan. Virityksen lauetessa atomi säteilee eli emittoi fotonin, koka kuljettaa pois vapautuneen energian. Normaalisti laukeaminen tapahtuu hyvin nopeasti, muutamassa nanosekunnissa.

Usein energiatilalla tarkoitetaan atomia kiertävän elektronin energiatilaa. Molekyylien tapauksessa kyseessä voi olla myös koko molekyylin värähtely- tai pyörimistila. Myös atomiydin voi olla eri energiatiloissa.