Mästlin, Michael (1550-1631)

Saksalainen matemaatikko. Mästlin opiskeli Tübingenissä teologiaa ja matematiikkaa, tuli matematiikan professoriksi Heidelbergiin 1580 ja Tüubingeniin 1583. Mästlin oli Keplerin opettaja, joka ainakin rajoitetusti kannatti Kopernikuksen oppeja.