Efemeridiaika

Ennen atomikellojen aikaakin tarvittiin täydellisen tasaisesti etenevää aikaa, joka vastaa Newtonin dynamiikan yhtälöiden aikamuuttujaa. Tämä aika oli nimeltään efemeridiaika, ja sen avulla ilmoitettiin esimerkiksi planeettojen efemeridit. Efemeridiajan ET yksikkönä käytettiin efemeridisekuntia, joka on trooppisen vuoden 1900 pituus jaettuna luvulla 31556925.9747. Efemeridiaikaa ei voinut tietää etukäteen. Vasta havaintojen perusteella voitiin jälkeenpäin päätellä ET:n ja UT:n erotus kullekin ajanhetkelle.

Vuoden 1984 alussa efemeridiajasta luovuttiin ja liikeyhtälöiden koordinaattiaikana ruvettiin käyttämään dynaamista aikaa.