Alkuaine

Alkuaine on aine, jota ei kemiallisin keinoin voida hajottaa yksinkertaisempiin osiin. Alkuaine koostuu atomeista, joissa kaikissa on sama määrä protoneita. Protonien määrä eli atomin järjestysluku määrää, mistä alkuaineesta on kysymys ja mitkä ovat sen kemialliset ominaisuudet.

Alkuaineen eri isotoopit poikkeavat toisistaan ytimessä olevien neutronien määrän suhteen. Eri isotoopeilla on erilaiset massat; atomin massaluku on protonien ja neutronien yhteenlaskettu lukumäärä. Massaluku voidaan merkitä alkuaineen kemiallisen merkin edelle yläindeksiksi. Esimerkiksi 18O tarkoittaa hapen isotooppia, jonka massaluku on 18.