Säteilymekanismit

Säteilyllä tarkoitetaan tähtitieteessä useimmiten fotoneista muodostuvaa sähkömagneettista säteilyä. Sitä voi syntyä monissa erilaisissa prosesseissa: Avaruudesta saapuu myös hiukkasia, ja myös tätä hiukkasvirtaa kutsutaan säteilyksi. Hiukkassäteilyn muotoja ovat Kolmas säteilyn laji on gravitaatiosäteily.